Translate

Правилата/ The Rules


Как се участва в игирте на Арти-Марк?
Направете проекти колкото искате и можете , по темата и ги публикувайте в поста с играта. Можете да включвате проекти създадени по-рано, но отговарящи на темата. Ако решите, да включите творението си в игра, моля разкажете с няколко думи за идеята си. Не включвайте проекти, които не отговарят нанастоящата темата. 

Кога се участва?
Можете да публикувате своите проекти по всяко време, стига само да е в срока на темата?

Какъв е срока?
Срока на игрите е 14 дни, като началото е в петък.За ориентация следете Календара.

Кой печели?
Първо- Печели този прокт, за който има  най- много точки. Гласуването е за проект , а не за автор.

Второ- Печели първия гласувал за победителя, т.е от сега нататък ще има награда и за гласуващите. Така щеможем да изразим своята благодарност към гласуващите и ще поущрим тяхната находчивост да откриват най-добрите творби.

Кой гласува?
Гласуват всички желаещи да изразят мнението си, без значение дали са участвали или не в играта. Няма да се зачитат гласовете на тези, които са гласували за автор, при положение че същия има повече от една публикация и също така няма да се зачитат гласовете на тези , които са гласували неточно или неясно. Няма да се зачитат  гласове с псевдоним "анонимен", както и гласуване от неясен източник. Преднамерено и очевидно субективно гласуване ще бъде обсъдено преди да се признаят точките.

Как се гласува?
Гласува се с коментар* под поста с играта и публикуваните проекти като отбележите НОМЕРА на публикацията и ТОЧКИТЕ , с които я номинирате. Може да гласувате за три прокета с 1, 2 или 3 точки, като 3 е най-високата оценка.Също така можете да гласувате и само с 3 ,само с 2 или само с 1 точка, по ваше усмотрение за проекта който заслужава, акто е можете да дадете един и същи брой точки за повече от един проект. Не можете да галсувате за собствения си проект.
*пример: Гмасувам за номер 15- с 3 точки , номер 7- с 2 точки и номер 4- с 1 точка!   или  Гласувам само за номер 7 с -2 точки


Кога се гласува?


Можете да галсувате от самота начало на играта, но така пропускате шанса да дадете своите точки за последния публикуван проект. Затова ви препоръчвам да гласувате след като приключи срока за публикуване .

Какви са наградите?
Можете да разгледате наградите, които периодично обновяваме в сайта в категория "Блог награди".

В наградите, можете да вземете участие и всички вие които искате да дадете награда в нашите игри. Всичко,  което трябва да направите е да снимате добре материалите , да изпратите снимките на mail@arty-mark.com и заедно ще определим точките на които ще съответстват. Ако искате можете да ги замените за други материали от категорията.